Szarże kawalerii

Polska armia, polska kawaleria może poszczycić się licznymi szarżami, udanymi, które na trwałe zapisały się w historii polski, historii świata. Warto sobie sprawdzić działania polskiej kawalerii w okresie walki po I wojnie światowej. Były to trzy szarże.

Bitwa pod Wołodarką i udana szarża 1 pułku ułanów. Dzięki tej szarży udało się skutecznie zniechęcić bolszewików do dalszej walki. Mieli tylko jedno wyjście, mianowicie odwrót. W wyniku szarży wojska polskie skutecznie odparły ataki sowieckie.

Bitwa pod Komarowem czyli największa bitwa kawalerii w całej potyczce wojny polsko-bolszewickiej. Niestety, w wyniku szarży, w wyniku walk strona polska odnotowała naprawdę potężne straty. Z kilkunastu tysięcy żołnierzy pozostało ich tylko kilka tysięcy.

Ostatni godna odnotowania szarża polskich wojsk została wykonana 2 października 1920, gdzie 1 szwadron 18 Pułku Ułanów Pomorskich zdecydował się na szarżowanie pod Skrobowem. Oczywiście polskie szarże miały miejsce także w trakcie działań wojennych w Kampanii Wrześniowej, jednakże w roku 1939 polska kawaleria nie miała zbyt wielkich szans w starciu w niemieckimi i radzieckimi siłami zbrojnymi